Sprostredkovanie služieb našich partnerov

Naša spoločnosť si dovoľuje osloviť Vás s ponukou našich partnerov.

9nine, s. r. o. - je spoločnosť, ktorá poskytuje kvalifikované elektroinštalačné práce, zhotovenie bleskozvodov, realizáciu elektrickej prípojky, projektovanie a realizáciu scénického osvetlenia interiérov a exteriérov. 9nine tiež poskytuje služby jadrového vŕtania a na tieto účely je vybavená špičkovým zariadením. Kontakt: 0918 371 809

Jozef Kobza - živnostník s 30 ročnou praxou a s odvedčením podľa §23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky, v rozsahu eleketrických zariadení nad 1000V, v objektoch triedy A (bez nebezpečenstva výbuchu) a objektoch triedy B (s nebezpečenstvom výbuchu). Tento podnikateľ Vám ponúka svoje dlhoročné skúsenosti pri realizácii elektroinštalačných prác, elektrických prípojok, zhotovení bleskozvodov, inštalácia dátových rozvodov, a pod. Kontakt: 0905 446 316